Rodzaje kredytów hipotecznych

Podziel się tym wpisem:

Kredyty hipoteczne można podzielić ze względu na sposób ich spłacania, sposób obliczania odsetek oraz typ przeznaczenia.

Dwie główne formy spłaty pożyczki na zakup domu to:

repayment mortgage (kapitał plus odsetki) – pożyczony kapitał spłacany jest w miesięcznych ratach wraz z odsetkami od pozostałej kwoty. Dzięki temu masz pewność, że przed upływem kontraktu Twoje zobowiązanie zostanie w pełni spłacone.

interest only mortgage (tylko odsetki) – kredytobiorca spłaca jedynie odsetki od pożyczonej kwoty, która nie maleje przez cały okres kontraktu. Pod koniec okresu kredytowania jednorazowo zostaje spłacony kapitał. Zwykle kredytobiorca musi wpłacać też pieniądze na jakiś długoterminowy plan oszczędnościowy lub inwestycyjny, który pozwoli mu odłożyć dostateczne środki na pokrycie kosztów hipoteki pod koniec kontraktu.


Istnieją ponadto inne możliwości spłaty hipoteki. Bank może zaoferować np. kombinację dwóch powyższych opcji, gdzie przez pierwszy okres spłaca się wyłącznie odsetki, a następnie raty kapitałowo-odsetkowe.
Wiele banków proponuje różnorodne udogodnienia w spłacie hipoteki. Można je podzielić na kilka podstawowych kategorii:

cashback mortgages – opcja najczęściej oferowana przy kredycie ze zmienną stopą procentową. Kredytodawca wypłaca klientowi znaczącą sumę pieniędzy (np. 3-5% pożyczonej kwoty) po zakończeniu transakcji związanej z zakupem nieruchomości. Kwota ta może być przeznaczona na dowolny cel, np. na wyposażenie zakupionego lokum;

flexible mortgages (kredyt elastyczny) – brak jest ustalonego harmonogramu spłaty. Kredytobiorca może np. zmniejszyć wysokość raty w jednym miesiącu, a zwiększyć w innym, dokonać jednorazowego nadpłacenia zadłużenia (lump sum payment) lub wziąć ”urlop płatniczy” (payment holiday);

offset mortgages (kredyt offsetowy) – kwota należna z tytułu zaciągniętego kredytu jest co miesiąc pomniejszana o kwotę oszczędności na koncie bieżącym lub/oraz oszczędnościowym kredytobiorcy przed naliczeniem należnych odsetek;

current account mortgages – polega na zrównoważeniu bilansu oszczędności i zadłużenia; opcja podobna do offset mortgages, z tą różnicą, że kredyt klienta i rachunek bieżący stanowią jedno konto (czyli konto działa jak jeden wielki debet).

Zapoznając się z ofertą produktów hipotecznych w brytyjskich bankach możesz się spotkać m.in. z następującymi wariantami oprocentowania:

standard variable rate – kredyt ze zmienną stopą procentową. Może być ona dowolnie zmieniana przez pożyczkodawcę: podwyższana i obniżana. W praktyce jest ona najczęściej powiązana z wysokością stopy procentowej Bank of England. Wiele instytucji finansowych zastrzega, że ich standard variable rate nigdy nie będzie większa niż np. 1% ponad stopę procentową Bank of England;

fixed-rate – kredyt jest oprocentowany stałą stopą przez uzgodniony wcześniej okres, dzięki czemu wiemy, ile dokładnie musimy zapłacić każdego miesiąca;

capped – ten typ pożyczki gwarantuje, że nasze odsetki oraz miesięczna spłata kredytu nigdy nie przekroczą określonego progu w danym okresie. Poniżej tej wartości raty mogą się zmniejszać lub zwiększać zgodnie ze standard variable rate;

discount – daje nam obniżkę w oprocentowaniu i wynikające z tego niskie raty na określony czas, po którego upływie następuje przejście na inną stopę procentową, (najczęściej standard variable rate);

tracker – bezpośrednio powiązany ze stopą procentową Bank of England – określany jest procentem w stosunku do stopy Bank of England i w zależności od niej wysokość raty zmienia się w dół lub w górę. Przykładowo jeśli ustalono, iż tracker wynosi 0,5% powyżej stopy Bank of England, a aktualna stopa procentowa Bank of England wynosi 4,5%, wówczas rata kredytu typu tracker wynosi 5%.

Podziel się tym wpisem: